Web dizajn, flash design outsourcing Neotek Srbija
Higum M hidrauličke zaptivke

KOMPANIJAHIGUM M je firma sa 25 -im iskustvom u konstruisanju, izradi, ispitivanju i plasmanu standardnih i vanstandardnih hidrauličkih zaptivnih elemenata.

Program hidrauličkih zaptivki firme HIGUM M se sastoji iz: Hidrauličkih garnitura, Manžeti, O-prstenova, Pravougaonih prstenova, Brisača i Specijalnih oblika. Kvaliteti materijala u kojima se izrađuju naši proizvodi su NBR, EPDM i SILIKON sa tvrdoćom od 70 do 90 Sh u standardnom delu programa.

kompanija 

Osnovna karakteristka firme HIGUM M se ogleda u tome što je uspela da na pozitivan način odgovori na sve dosadašnje zahteve tržišta po pitanju komponenti za hidrauličko zaptivanje, a pre svega što poseduje kadrovsko - tehničko - tehnološke mogućnosti da odgovori svim izazovima na polju zaptivanja koji će se kao zadaci postavljati u budućnosti.
Tome u prilog se može istaći stav rukovodstva, da se edukacijom svih sektora unutar firme i u narednom periodu želi ići u korak sa svetskim kvalitetom proizvoda.

Još jedan bitan činilac u tom smislu je tesna saradnja firme HIGUM M sa naučno - istraživačkim ustanovama i priznatim stručnjacima po pitanju tehnologije izrade, konstruisanja, testiranja, kao i edukacije sopstvenih kadrova i to sve u prilog povećanju kvaliteta proizvoda i osvajanju tržišta.


      Copyright © Higum M 2003. | Kontakt | Politika privatnosti | Uslovi korišćenja | Linkovi |