Web dizajn, flash design outsourcing Neotek Srbija
Higum M hidrauličke zaptivke

USLOVI KORIŠĆENJA


Prihvatanje Uslova korišćenja

    Usluge koje Vam pruža Higum-M web sajt su podložne sledećim "Uslovima korišćenja". Koristeći ovaj sajt Vi naznačavate da prihvatate Uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima korišcenja molimo Vas da ne koristite ovaj sajt. Higum-M zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni Uslove korišćenja bez obaveze da vas obavesti o toj promeni. Aktuelna važeća verzija Uslova Korišćenja može se pročitati izborom hiper linka "Uslovi korišćenja" na naslovnoj stranici.


Opis Usluga

    Kroz ovaj sajt, Higum-M obezbeđuje pristup mnogobrojnim resursima, uključujući tu informacije i fotografije proizvoda (objedinjeno "Uslugama"). Sve Usluge su podložne Uslovima korišćenja.


Ograničenja lične i nekomercijalne upotrebe

    Ukoliko drugačije nije naglašeno, Usluge su za Vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Ne smete menjati, kopirati, distribuirati, slati, prikazivati, objavljivati, reprodukovati, prenositi i prodavati bilo koju informaciju iz Usluga.


      Copyright © Higum M 2003. | Kontakt | Politika privatnosti | Uslovi korišćenja | Linkovi |